Υπηρεσίες

2
1. Πόντου 5, Κιλκίς, 2. Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
4
Βενιζέλου Ελευθερίου 5, Κιλκίς
Τηλέφωνο
Μεγάλου Αλεξάνδρου 75, Πολύκαστρο
Τηλέφωνο
Γρήγορη Γκίγκερη 6, Γουμένισσα, Κιλκίς
Τηλέφωνο
Σιδηροδρομικός Σταθμός Μουριών, Μουριές, Κιλκίς
Τηλέφωνο
Παντελή Ελευθεριάδη 25, Αξιούπολη, Κιλκίς
Τηλέφωνο

Σελίδες