Συμβολαιογράφοι

1
Βενιζέλου Ελευθερίου 5, Κιλκίς
Τηλέφωνο