Λογιστικές- Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ελευθέριου Βενιζέλου 17Α, Κιλκίς, Κιλκίς
Τηλέφωνο