Υφάσματα

1
ΕΟ Θεσσαλονίκης Κιλκίς, Κιλκίς 545 00
Τηλέφωνο