Πρακτορεία Ταξιδιών - Τουρισμού

1
Δημητράκου 3, Κιλκίς
Τηλέφωνο
2341022311, 2341028960Λογιστήριο