Ποδήλατα

1
21ης Ιουνίου 9 & Καραϊσκάκη, Κιλκίς
Τηλέφωνο