Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές

1
Μεγάλου Αλεξάνδρου 153, Πολύκαστρο
Τηλέφωνο
2343023466
3
Λεωφόρος Παπανικολάου 29Β, Πεύκα Ρετζίκι, Φιλίππου 29, Κιλκίς
Τηλέφωνο
2310582001
4
Κ. Κανάρη 20 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πολύκαστρο (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς)
Τηλέφωνο
2343022690